افزودن نظر جدید

چه موثق سخن می گویید احسنت حال اگر ممکن است این شعر خود شیخ را که بخشی از آن را می آورم ، هم تفسیر نموده و به متن خود اضافه نمایید تا بیشتر رفع شبهه شود. گمان نمی کنم کسی شیخ را اجبار به شعر گفتن کرده باشد آن هم به این تندی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال نه از او کیفیتی حاصل، نه حال طبع را افسردگی بخشد مدام مولوی(جمع ملا) باور ندارد این کلام وه! چه خوش می‌گفت در راه حجاز آن عرب، شعری به آهنگ حجاز: کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و الرسن یعنی: «آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار»
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.