افزودن نظر جدید

بله. در قرآن کریم و بویژه در روایات صادره از اهل بیت (ع)، حضرت محمد را با عنوان (رسول الله) توصیف کرده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.