افزودن نظر جدید

موبدان زرتشتی، آنقدر آزادی بیان داشتند که در نوشته‌های خود در عصر اسلامی، رسماً به انبیای الهی (به ویژه محمد رسول الله) فحاشی می‌کردند: [http://www.adyannet.com/fa/news/11605]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.