افزودن نظر جدید

خداوندی که جهان را آفریده، حکیم‌ هست. انسان را رها نکرده، بلکه به او راه و برنامه زندگی داده. این برنامه همان "دین" هست. همه کسانی که از "دین" خداوند، دور میشوند یا به آن پشت میکنند، آسیب می‌بینند. و گرفتار شیطان و فریب خورده‌ی ابلیس هستند. عاقبت این فریب خوردگان، یا با شرمندگی با سوی دین و خداوند برمیگردند یا هلاک میشوند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.