افزودن نظر جدید

جناب یک گمراه اولا: سلام ثانیا: چرا به جای پاسخ علمی به مطالب بنده البته به قول شما بسیار جزئی و محدود، رَه تعصب و توهین را برگزیده اید؟؟ ثالثا: چه دلیل و پشتوانه‌ی علمی و منطقی برای وصول به حقیقت دارید که بنده را متهم به عدم پذیرایی فکری خارج از شریعت می کنید؟؟ دوست ما(البته به قول خودتان یک گمراه) به پیشینه تاریخی مدعیان گدز از شریعت و طی طریق معرفت و طریقت و حقیقت بیفکند متوجه خواهید شد که چطور بانیان این اندیشه برای کسب مقام و موقعیت اجتماعی خود سوار بر جهل و نادانی عده ای بینوا شده و برای خود دفتر و دستک راه انداختند. دوست عزیز اگر مولا علی(ع) را مظهر حق می دانید، ایشان هیچگاه ترک شریعت نکرد که شما من پیرو شریعت را شب پره بخوانید و خود را وصل به خورشید. خورشید مورد ادعای شما جز ایدئولوژی مبتی بر جهل و خرافه و افسانه، پشتوانه دیگری نداشته و ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.