افزودن نظر جدید

این مقاله یا به قول شما دائره المعارف مستند، در واقع پاسخی به یکی از صدها تحریف تاریخی بهائیت هست، بهائیتی که با صرف هزینه بسیار تلاش داشت تا از سفر عبدالبهاء به غرب، که با سوءاستفاده از خلأهای موجود و بحث‌های داغ آن روزها (نظیر حقوق زن‌ها و سیاه پوست‌ها) و با عوام فریبی در خصوص واقعیت چهره‌ی بهائیت و همچنین زد و بندهای سیاسیِ پیشوای خود برای پیشرفت تشکیلات بهائیت توأم بود، سفری معنوی و پرفروغ از آن جلوه دهد!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.