افزودن نظر جدید

با سلام تن آدمی شریف است به جان ادمیت نه همین لباس زیبا نشان ادمیت...تفکر... شما معنی و مفهوم معصوم رو پیدا کن بعد بیا در مورد اهل حق صحبت کن. درخت هرچه پربارتر سربه زیرتر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.