افزودن نظر جدید

خلخالی می خواست تخت جمشید را ویران کند اما مردم مقاومت کردن....ایشان هم که از شهید شدگان سخن می گوید مشخص است تعصبی روی اسلام آخوندا دارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.