افزودن نظر جدید

من از دور شناختی از این مکتب دارم کسی نگفته من خدا هستم .همشون خیلی با سواد هستن اگر شماهم کوچکترین شناختی داشتین میدونستین چه بزرگوارهای هستن اگر هر کسی بتونه تو این مکتب پا بزاره دنیا براش گلستان میشه این مکتب جهانی هست دیرو زود داره سوخت وسوز نداره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.