افزودن نظر جدید

جناب آقای محبی از دیار قهرمان پرور کرمانشاه ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما، با توجه به اینکه مطالب شما سراسر از روی تعصب خشک و تبعیت کورکورانه است مطالبی را خدمتتان عرض می کنم: 1- شما نورعلی الهی را چه تصور کرده اید که او را مقام حق و خانواده او را از ذریه ذات حق تعالی دانسته اید؟ آیا شما بدون تعصب یکبار مطالب سراسر متناقض و در برخی از موارد کفر انگیز نور علی الهی را خوانده اید؟ آیا تفاسیر به رای نورعلی الهی را مطالعه کرده اید؟ جناب محبی عزیز آیا شما به انحراف عقیدتی نورعلی الهی و خانواده اش واقف هستید؟؟ ظاهرا نه و الا چنین تعبیراتی به زبان نمی آوردید. 2- شما طبق چه معیار عقلی و نقلی برای نورعلی الهی مقام خدایی قائل هستید؟ کدام یک از انبیاء و اولیاء الهی چنین ادعایی داشته اند که شما در باره شخصی که تمامی دوران زندگانیش پر است از تناقض گویی، چنین سخنانی به زبان می آورید ؟؟؟؟؟ 3- گنج عظیم یا مطالب کفر انگیز؟؟؟ گنج عظیم یا مطالب خرافی و توهین و تهمت به انبیاء و اولیاء الهی؟؟؟ گنج عظیم یا تفاسیر به رای؟؟؟ دوست عزیز شما بهتر است به فکر این باشید که در پیشگاه عدل الهی شرمنده نباشید نه در پیشگاه شخصی که چه در دوران حیات و چه بعد ازآن عده ای را منحرف و برای خود و خانواده اش جایگاهی فرا بشری ایجاد کرده بود. همین مطالب مذکور گوشه ای از جنایات پلید دودمان الهی است که شما آنان را از ذریه حق تعالی می دانید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.