افزودن نظر جدید

امیدوارم که خداوند دشمنان و مقرضان مکتب بزرگ استاد نورعلی الهی رو اصلاح کنه هیچکسی در جهان یارای مقاومت در برابر حق رو نداشته این خاندان همه از ذریه ذات پروردگاری هستند استاد الهی چه در قید حیات و چه در زمان پس از رحلتشان هیچ کسی نتونسته و نخواهد توانست در برابر مقام بس عظیم و قدرتمند و خدایی ایشان قد علم کنه سعی کنید این گنج های عظیم رو به جامعه ایرانی بیشتر معرفی کنید تا در لطف پرودرگار سهیم بشید و فردای قیامت در برابر چشمان حضرت نورعلی الهی سرفکنده نباشید و با آنکه در آینده ای نه چندان دور جهانیان این خاندان را خواهند شناخت و به عظمتشان پی خواهند برد شماها دستان خود را نگزید پشه کی داند این باغ از کی است کو بهاران زاد و مرگش در دی است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.