افزودن نظر جدید

سلام Nazi. بله متاسفانه انسان بدون آگاهی و بدون اینکه تحقیق کند خودش را در اختیار فرقه‌های ضاله و گمراه قرار می‌دهد و بعد از آسیب دیدن دنبال حل مشکل و آسیب می‌گردد. بعد از اینکه فرد در حلقه خودش را تسلیم مستر می‌کند و او به وی اتصال می‌دهد، موجودات ماورائی (اجنه و شیاطین) را ناخواسته وارد زندگی او می‌کنند. اما برای حل این مشکل باید راه‌کارهایی انجام داد و بدانید که این مشکل صددرصد حل شدنی است و این موجودات تا انسان خودش نخواهد هیچ گونه تسلطی بر انسان نخواهند داشت. پس باید به راه کارهایی عمل کنید. برای اطلاع از راه‌کارهای راهایی از این موجودات به این سایت مراجعه کنید. http://www.nejatazjen.com/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-steps-to-save/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.