افزودن نظر جدید

Abram با تلفظ ابر اَم از دیدگاه پدر یا مادر وی به معنای اَبر من می باشد. Abraham با تلفظ آبراهام از سه واژه فارسی به صورت زیر ساخته شده است : آب راه ام . معنای این نام از دیدگاه والدین ( معمولا پدر ) عبارت است از توشه راه من و نه به معنای پدر اقوام . Ismael با تلفظ ایسما ایل از دیدگاه والدین ( آبراهام و هاجر ) به معنای " این است ایل ما " می باشد. Isaac با تلفظ ایساّک از دیدگاه والدین ( آبراهام و سارا ) به معنای ایسای کوچک می باشد و نه به معنای " او می خندد " . این نام ها همگی ریشه در زبان اقوام سومر و ایلام دارند و فارسی اند. تبدیل این نام ها توسط حکیمان و ادیبان قوم عرب به شکل : ابراهیم ؛ اسماعیل و اسحاق برای فارسی زبانان عجم گمراه کننده بوده و می باشند. Jacob با تلفظ جاکوب و Esau با تلفظ ایساو فرزندان ایساّک می باشند. معنای اولی عبارت است از قصب مقام وراثتی برادر بزرگتر از خود می باشد و ایساو به معنای آب ایستا یا آب ساکن. این دو نام هم در زبان عربی به یعقوب و عیسو تبدیل شده اند. نام های موسا و ایسا هم به موسی و عیسی تبدیل گردیده اند. Evangeli با تلفظ ایوان گلی به معنای ایوانی است که از گل ساخته شده باشد و به معنای پیام شاد نمی باشد.این نام در زبان عربی به انجیل تبدیل شده است. این تبدیلات به این دلیل صورت گرفته اند که اقوام عجم به ریشه و معنای اصلی این نام ها پی نبرند تا به دین نوپای اسلام گرایش پیدا کنند و در مقابله با ادیان یهودیت و مسیحیت پشتی بان قوم عرب باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.