افزودن نظر جدید

خیلی ممنون از اساتید بزرگوار جهت فرافکنی عظیمی که در هوچی‌گری و دست بردن در کتاب مقدس دیگر ادیان میکنید. لطفا پس توصیح بدین نقش بحیرا در آموزش محمد وهمچنین چرا اینقدر کتاب قرآن شبیهه تورات و انجیل است. مگر نه آنکه محمد آخرین پیامبر ودینش کاملترین. پس چرا حرفها همون حرفه‌ای پیامبران قبلی هست و قانون مجازاتش شبیهه یهودی است مثل طلاق زن و سنگسار. نه اینکه دزدی ادبی صورت نگرفته باشه توسط محمد که کار زشتی کرده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.