افزودن نظر جدید

آخه تا چه حد دروغگویی؟ نه در هات ۴۴ بند ۲۰ و نه در هات ۳۲ بند ۱۲ هیچ سخنی از قربانی کردن نیست و همچنین در هات ۳۲ بند ۸ هیچ نفرینی به جم برای خوردن گوشت نیست با این حجم از دروغگویی چطور به سخن داریوش مبنی بر حفظ از دروغ عمل میکنید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.