افزودن نظر جدید

پاسخ به علفخوار: 1. سر هر چیزی به جان خودت قسم نخور. قیمت جان خود را پایین نیاور. 2. منظور از فرهنگ بیگانه چیست؟ معیار بیگانه بودن چیست؟ جغرافیا؟ تاریخ؟ یعنی اگر چیزی یک متر بیرون مرز ایران بود بیگانه است؟ و اگر یک متر داخل مرز بود، خودی است؟ این معیار، معیار حیوانات است. به هر حال اگر اصرار داشته باشید که این را معیار قرار بدهید، در این صورت، زرتشت متولد جایی در قزاقستان کنونی بود. اسناد علمی: https://www.adyannet.com/fa/news/14893 آن زمان هم چیزی به نام ایران (با این تعریفی که امروز میشناسیم وجود نداشت) حتی هخامنشیان هم اصالتا اهل سیبری (روسیه کنونی) بودند: https://www.adyannet.com/fa/news/37236
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.