افزودن نظر جدید

ادامه پاسخ به علفخوار: قربانی کردن حیوانات و گوشتخواری، از سنت های رایج و بدیهی زرتشتیان است: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C شوربختانه امروز، برخی از زرتشتیان با تحریف عبارات اوستا، با رفتاری احمقانه و حیرت انگیز تلاش میکنند این مسئله بدیهی (که زرتشتیان اهل قربانی و گوستخواری بوده و هستند) را انکار کنند. ما تاریخ را با اسناد و مدارک واضح آن مطالعه میکنیم. نه سخنان بی ریط عده ای کم‌عقل، بی‌خرد و روان‌پریش.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.