افزودن نظر جدید

پاسخ به علفخوار: 1. انسان طبیعتاً موحودی گیاهخوار و گوشتخوار است. این طبیعت انسان است و افرادی چون علفخوار، در حال ستیز با طبیعتِ انسان هستند. در حقیقت انسانی جزوی از طبیعت هست. همانطور که ببر و پلنگ، گوشتخوار هستند و این عیب و ایراد شمرده نمیشود، انسان هم گوشت میخورد. 2. بسیاری از زرتشتیان و نوزرتشتیان، از سر بی‌سوادی و تعصب، دروغ میگویند و از دروغ گفتن هم لذت می‌برند. این ادعا که گاتها هسته ی اوستا باشد، اولین بار توسط مارتین هاگ آلمانی مطرح شد و زرتشتیان هم به خاطر اهداف سیاسی آن را قبول کردند. وگرنه بخش زیادی از گاتها اصلاً قابل فهم نیست و زبان شناسان بزرگ جهان، در ترجمه گاتها به مشکل برخوردند: https://www.adyannet.com/fa/news/29135 و https://www.adyannet.com/fa/news/29263 چون عبارات گاتها اغلب عجیب و غریب است. دانشمندان معتقدند که چون زرتشت، پس از مصرف مواد مخدر، شعر میگفت به همین خاطر بیشتر بخش های گاتها (اگر واقعاً مربوط به زرتشت باشد) مفهوم نیست. یعنی عبارات گاتها، اکثراً سخنان بی ربطی است که در حال نشئگی سروده شده: https://www.adyannet.com/fa/book/25074 گذشته از این، در بخش هایی از گاتها که قابل فهم است به روشنی آثار گوساله پرستی در آن وجود دارد. یعنی زرتشت میگوید که من همه نیکی ها را واسطه میکنم تا به روح گاو مقدس برسم: https://www.adyannet.com/fa/book/25118
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.