افزودن نظر جدید

خب، بحمدالله صلح طلبی بوداییهای وحشی و خونریز و جنایتکار را در ماجرای میانمار و قبل از آن مسجد بابری و قبل از آن در جنگهای دو کره و حمله ژاپن به چین و قبل از آن حمله مغول به ایران دیده بودیم! در ضمن بیشتر ارتش مهاجم مغول را چینیها تشکیل میدادند و مغولها اکثرا در رده فرماندهی فعال بودند. پس، بدن ارتش مغول هم بودایی بودند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.