افزودن نظر جدید

من و ماه بیگم یک نفریم فقط بادو تاوسی مختلف و بعد مختلف پیام می دیم مثل خورشید که هم نور و هم گرما داره یاH2o که هم اب و هم بخار و همیخ
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.