افزودن نظر جدید

سلام. در صورتی که شخصی هم علم و هم عمل داشته باشد چه؟ آیا عقل حکم میکند به رجوع فرد بی عمل یا دیگری؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.