افزودن نظر جدید

میشه بفرمایید از نظر علمی قوی بوده یعنی چه؟ آیا نظریات علمی داشته؟ در کدام نهاد علمی مورد قبول بوده؟ ایشون بعد از فرارش در یکی از رستوران های خارج کشور مشغول به خدمت بود اما بعدا محو میشود. گرچه سازمانی به نام وی علم شده است وباید منصوب بودن به خودش را نفی کند اما دلیل نمی شود اتهامات موجود را به راحتی چشم پوشی کنیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.