افزودن نظر جدید

من دو سه سالی کونگ‌فو کار کردم و تا خط چهار پیش رفتم . وقتی خط یک را کار می کردم، در باشگاه تاج نظام آباد ،خود ایشان گاهی به ما درس می داد و چون اندام مناسبی داشتم گاهی برای نشان دادن ضربه ها از من استفاده می کرد. به شدت به او علاقه مند بودم ولی حرفهایی می زد که با عقل جور در نمی آمد .یکی این که می گفت ما به شما راهی را نشان می دهیم که هر چقدر بخواهید شهوترانی کنید بدون آن که به ضعف دچار شوید . صرف نظر از مسائل علمی و فیزیو لوژیکی که خلاف این حرف را ثابت می کند، بعد ضد اخلاقی آن نیز آزار دهنده است و از شخصی که ادعا ی فرهیختگی داشت بعید بود ‌.مطلب دیگری که می گفت این بود که ما شما را به دنیای پیامبران خواهیم برد و این نشان می داد که در پس ظاهری که از خود نشان می داد ، باطن دیگری نهفته است و بالاخره آن باطن بیرون زد.برای من جای تاسف داشت و هنوز هم تاسف می خورم که چگونه فردی که می توانست برای کشور مفید باشد به دست خودش و با دنبال کردن افکار باطل به چنین سرنوشتی دچار شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.