افزودن نظر جدید

دباره آقای ابراهیم میرزایی، تعریف و تمجیدهای اغراق آمیز نکنید. ایشون یک شخص معمولی بلکه پایین‌تر از معمول است. فقط ادعاهای بزرگ دارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.