افزودن نظر جدید

سلام ابتدا که رزم آوران به دستور امام خمینی نبوده ... رزم آوران زائیده تفکرات آقای مجید رجایی شاگرد 5 یا 6 ماهه میرزایی بود که پس از درگیری با ابراهیم میرزایی موضوع را با مهندس علینژاد درمیان میگذارد (مدیر نشریه رزم آور )و به کمک او رزم آوران تشکیل می شود دوم اینکه میرزائی تفکراتی داشت ... بله درست است اما او به تنهایی نمی توانست کاری بکند لذا عده ای متعصب برای جیب خودشان او را بدنام و بیچاره کردند مثل شاگردان با واسطه ای مانند مصطفی دهقانیان .... اینها بخاطر خودشان او را بیچاره کردند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.