افزودن نظر جدید

بنده چند سال‌تجربه ورزش‌رزمی دارم.ورزشهای رزمی‌ واقعی به دلیل اینکه پشتوانه ایدئولوژیک وفلسفی دارند(پرورش‌روح بوسیله‌جسم) همیشه مذموم بودن و هستن،ورزشهای رزمی در فلسفه وجودی خود عمدتا به بودیسم و بودا ختم میشن و چون افراد در ایران اجازه تفکر ندارن این ورزشها ممنوع و پیروانشان ملحد تشخیص داده میشن!!! بنده اطلاع زیادی از ابراهیم میرزایی ندارم ولی اطمینان دارم که ایشون هم مثل‌هر شخص دیگه ای حرفی جدای از نظام جمهوری اسلامی بزنه حتما مرتد شناخته میشه و به افراد اجازه قضاوت داده نمیشه....اینکه مردم بعد از‌گذشت دهها سال همچنان به دنبال یک منجی واقعی(از ظلم و ستم موجود)میگردن خودش حکایتی است....به هر حال با وجودیکه‌فکر نمیکنم این مطالب من منتشر بشه،نظر خواننده رو به مطالب ابتدای این سایت جلب میکنم که هنوز شناخت و اطلاعات صحیحی از ایشون ارائه نکرده درصدد تخطئه ایشون براومده و مجال قضاوت رو از خواننده گرفته....این نشان از مغرض بودن صاحب این سایت نسبت به نامبرده میباشد.التماس تفکر!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.