افزودن نظر جدید

پاسخ به جوان طبق ادبیات خودشان: جنای جوان، چرا اصرار میکنید که به دیگران القا کنید حرف شما درست است؟ اگر منفعت شخصی دارید خیلی رک و پوست کنده بگید. لزومی نداره که بخاید دهان منتقدین رو ببینیدید. خوشبختانه آگاهی منتقدین در این زمینه کمتر از شما نیست. لطفاً برای سر هم بندی پرونده تلاش نکنید. باب گفتگو را نبندید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.