افزودن نظر جدید

درود به شرفت. راهبر ابراهیم میرزایی هر چی که بود پاک بود و هیچ لکه گناهی بر دامن نداشت. که اگر میداشت تا کنون هزار بار توسط دشمنانش گفته میشد. اینکه بعد از گذشت بیش از چهل سال روز به روز مردم بیشتری از قشر تحصیل کرده و فرهیخته گرفته تا مردم عادی جذب این هنر رزمی میشن خود نشان از چیست؟ نشان از این دارد که پایه گذار این ورزش از نظر دانش فیزیولوژی و فیزیک و فلسفه در جایگاه رفیعی قرار داشته. کسانی که به ایشان این گونه تهمت ناروا میزنن لطفا چند روز از عمرشون رو صرف مطالعه در فلسفه این سبک کنن. کانگ فو توا مدرسه خود شناسی و خداشناسی است. توآ
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.