افزودن نظر جدید

باسلام. باتوجه به شناختی که از این ورزش دارم ومدت کوتاهی که ایشان موفق به دریافت شال قرمز شدندبی شک نابغه ای در ابداع وآموزش این ورزش میباشند. ایکاش امکان شناخت بیشتر ایشان بود. جوامع کنونی نیاز به ورزش کامل دارندو با شناخت واقعیت این شایعات تکلیفشان روشن میشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.