افزودن نظر جدید

لطفا اسم ورزش پر ابهت توا را از این متن حذف بفرماید.. واقعا مژالب شما و دوستان شما جای تاسف داره . بدون مدرک.. بدون سند... خودتان گفتید ایشون کاندید ریاست جمهوری شده بودند... پس ادم کوچکی نبوده اقا.. علم حق هیچ ربطی به توا و میرزایی ندارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.