افزودن نظر جدید

کورش بختیاری نبود ب دلایل مختلف ! نه به یک دلیل ! نه به دو دلیل ! به دلایل مختلف ! دقت کن ! کورش هیچ جایی نگفته من بختیاری هستم! این فقط یک دلیل هست! مغزت رو به کار بنداز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.