افزودن نظر جدید

امثال شماخشک مذهب ها مفاخر این مرزوبوم راخار وبرای این بزرگان شایعه می سازند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.