افزودن نظر جدید

این گونه تقطیع نوشته های دیگران کار درستی نیست. این طور که شما نوشتید اگر کسی عین القضات را نشناسد تصور میکند یکی از بزرگترین ملحدان تاریخ است! به جای القای خط فکری سعی کنید مخاطبین خود را به سمت مطالعه سوق دهید و اجازه دهید خودشان به نتیجه برسند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.