افزودن نظر جدید

کسی که به همه احترام میگذارد شیطان است و پیروان شیطان از قبیل استعمارگرانی همچون کوروش صهیونیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.