افزودن نظر جدید

سوال داشتم اصل سادات را میتوان از کدام کشور ذکر کرد لطفا با منبع ذکر کنید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.