افزودن نظر جدید

هنوز تعریف درست و حسابی از "سید" بودن اتخاذ نشدِ. سایتِ حوزه علمیه میگه حضرت علی سید بودِ چون جدشون "هاشم" بودِ. یعنی ابوطالب،عباس و حمزه و عبدالل(پدر پیامبر) هم "سید" میشوند چون "هاشم" جدِ اونها هم بودِ. بعد اینجا میگه چون پیامبر گفته "حسن و حسین "سید" جوانان"!!!. این دیگه چیِ؟! خُب گفتِ "سید" جوانان!!چه ربطی دارِ. هنوز تعریف درست و حسابی وجود ندارد بعد این خانوادههای سید هم دلشون رو به شجره نامه های بی سندشون خوش کردند.!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.