افزودن نظر جدید

اگر چنین است پس واژه ایران و ایرانی را هم باید حذف شود. چون بسیاری هستند که خود را به دلیل خون آریایی یا ملیت ایرانی از بقیه برتر می‌دانند. ثانیاً سیادت هیچ مقامی نیست. تنها یک نشانه است. سود دنیوی هم ندارد. چون برای مثال، یک سید هرچند فقیر هم باشد حق استفاده از زکات غیرسادات را ندارد. لکن غیرسادات چنین محدودیتی ندارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.