افزودن نظر جدید

هيچ انساني بر ديگري برتري ندارد جز به تقوا و انسانيت . بايد واژه سيد حذف شود چون به نوعي نژادپرستي و خود برتربيني را شامل ميشود ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.