افزودن نظر جدید

کافر همه را به کیش خود پندارد...چون آتش پرستان و فرزندان ارداویراف‌ خودشون حاصل تجاوز پدران به دخترانشون و برادران به خواهرانشون هستند این صفت رو به دیگران نسبت میدن . نه خیر شما محصول تجاوز هستین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.