افزودن نظر جدید

اگر کسی واقعا کوروش را دوست داشته باشد باید مانند کوروش رفتار کند و همه را دوست داشته باشد و به همه احترام بگذارد.وگرنه در زمین صهیونیست ها بازی میکند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.