افزودن نظر جدید

سلام فاطمه. آقای علی اکبری فردی فاقد اعتبار و وجاهت و همچنین فاقد توانایی خارق العاده ای... // وی هیچ گونه درمانگری نمی کند /// فرد بیمار با تلقین ، یا داروهای جانبی یا .... درمان می شود و متاسفانه براثر خرافه پرستی خود را درمان شده علی اکبر می داند. گرچه امکان عود بیماری بسیار زیاد است و ممکن است با شدت بیشتری برگردد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.