افزودن نظر جدید

سلام بهزاد. خیلی جالبه شما در پیام هاتون می گید قضاوت نمی کنیم و قضاوت نکنید و غیره... بعد به نویسنده این مطلب بالا برچسب حسود ، بی فکر و نادان میزنید. آیا همیشه مطالب بر میل شما استوار باشد دانایی و درست است؟؟ ضمنا مطلب بالا انتقادی است و بر اساسا شواهد و مدارک و هر چیزی که شواهد و مدارک داشته باشد قضاوت در مورد آن صحیح است. همچنین ما منکر درمان سرطان و ... در این دنیا نیستیم و انسان با تمرین، تلقین و ... شاید بتواند موفق شود اما به این فرد شیاد ربطی ندارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.