افزودن نظر جدید

سلام ایرانی. مشکلات اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، روانی فردی، فشار بیماری و عدم علم و آگاهی افراد نسبت به این گونه دکان‌ها باعث می‌شود که فرد میل پیدا کند به این افراد تا فرد بتواند یک مُسکِّنی برای درد خود بیابد. که متاسفانه نه تنها مشکلاتش حل نمی شود بیشتر هم خواهد شد و شاید در همین راستا دین و مال و سلامت خود را از دست بدهد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.