افزودن نظر جدید

نميدانم چرا امام براي مثال صبر و مقاومت از ايوب نبي مثال نزدند و صبر و مقاومت كسي مثل حلاج كه كفر ميگفته رو مثال زندن شما به عنوان يك مسلمان در مثال زدنتون از پيامبران مثال ميزنيد يا از كفار ؟ اسناد تصويري وجود داره در اينترنت كه گوياي اين هست كه انقلاب رااز دست امام در آوردن . آيا امام انتظار صفا از صوفيه داشته يا از اطرافيانش كه خودش و فرزندشون رو به قتل رسوندن . چرا اين شعر امام رو تو جواب تون نياورديد كه ميفرمايد : دل درويش به دست آر كــه از سرّ اَلَست پـــــــــــــــــــــرده بـرداشته، آگاه ز تقديرم كرد خادم درگه پيرم كـــــــــــه ز دلجويى خود غـــــافل از خـــــــويش نمــــود و زبر و زيرم كرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.