افزودن نظر جدید

سلام آقا حامد خوب این چه تربیتی که شاگردی مثل صفی علیشاه به راحتی به استاد خودش پشت میکنه. ای کاش فقط به پشت کردن بود ایشون با شدیدترین لحن سعادت علیشاه رو که مدتها مرید او بود رو زندیق جاهل خوانده است: احولانی را که دارند آن گله سرکشی از امر قطب سلسله زابلهی دانند حق گوساله را نی پیمبر نوح هفت‌صد ساله را نزد ایشان پیر فاضل مرتد است وانگهی زندیق جاهل ارشد است هشته عم ارشد پرمایه را خوانده بابا همه همسایه را از منور شاه فاضل سرکش‌اند لیک با بوجهل جاهل دلخوشند. بعدش هم دست بیعت به منورعلیشاه میده و بعد از مدتی باز به این پیر خودش هم خیانت میکنه و خودش در تهران ادعای قطبیت میکنه. حالا به نظر شما صفی علیشاه خون به جگر اقطاب و پیران خودش نکرده؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.