افزودن نظر جدید

سلام علیکم: به قول لسان الغیب عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.