افزودن نظر جدید

احسنت به شما چرا این ماستبندان فقط ماست خود را شیرین می دانند وقتی میگه جناب صفی مرحبا ای چشم گریان صفی از تو اثر ها دیده ام ایا این چشم گریان همان اشکی نیست که خداوند در چشم مومن وقتی سرازیر میشود پیش خداوند محترم است و درخواست او را براورده میکند یا اینکه میگوید برو ذوقی دگر اموز نه ان ذوقی که در گاو و خراست ادمی را فهم و ذوق دیگر است حال اگر میخواسته برای خودش دکانی باز کند نوش جانش برای اثبات حقانیتش همان ذبدةاسرار او ما را بس ببخش اگر مثل قاشق نشسته وارد گفتگوی شما شدم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.