افزودن نظر جدید

مشکل حاشیه رفتن هاست من برهان بیارم حاشیه میشه و مثل این میمونه شما وسط بحث برهان نظم به برهان علیت اشاره کنی و بحث رو بی هدف به حاشیه بکشی... فقط نقدی بر این پاسختون نوشته بودم که اونم انگار نرسیده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.