افزودن نظر جدید

از دید من نباید به کَسانی چون محمود کویر به چشم تبهکار نگریست * بلکه اینان بیمارانی هستند که به روان‌گسیختگی از نوع Paranoia دچارند که باید درمان شوند *** پس خوب بنگریم و درباره دیگران قضاوت نادرست نکنیم *
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.