افزودن نظر جدید

فقفط میتونم بگم برای رفتار آقای کویر متأسفم. رفتار ایشون واقعا قابل توجیه و قابل قبول نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.